Πείραμα του Ερατοσθένη στο LFH
  • Πείραμα του Ερατοσθένη στο LFH-0
  • Πείραμα του Ερατοσθένη στο LFH-1
  • Πείραμα του Ερατοσθένη στο LFH-2

Πείραμα του Ερατοσθένη στο LFH

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου , ημέρα της Εαρινής Ισημερίας οι μαθητές του club Μετεωρολογίας -Αστρονομίας ταξίδεψαν 2.251 έτη πίσω στον χρόνο και έζησαν ξανά την εμπειρία ενός από τα ωραιότερα πειράματα στην ιστορία των επιστημών , το πείραμα του Ερατοσθένη .

Στις 12.33 ακριβώς , στην ταράτσα του σχολείου μας, χρησιμοποιώντας αρχικά μια μεζούρα μέτρησαν το μήκος της σκιάς μιας ράβδου. Με απλές γνώσεις μαθηματικών υπολόγισαν στην συνέχεια την γωνία που σχημάτιζαν οι ηλιακές ακτίνες με την ράβδο, και τέλος χρησιμοποιώντας κατάλληλα λογισμικά στην αίθουσα των υπολογιστών, κατάφεραν να υπολογίσουν το μήκος της περιφέρειας και την ακτίνα της Γης.

Postes en rapport