Διαγωνισμός Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης HENRI POINCARE

Αποτελέσματα  εδώ

Ο πρώτος  μαθητής της κάθε τάξης θα βραβευτεί με ένα τάμπλετ ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος με ένα βιβλίο επιστημονικού περιεχομένου . Η βράβευση θα γίνει το Σάββατο 30 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας κατά την διάρκεια της ημερίδας "ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ "

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών από μια διαφορετική σκοπιά και η ταυτόχρονη γνωριμία με σύγχρονους τομείς της επιστήμης που δεν περιέχονται στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην απελευθέρωση της σκέψης από τον καθιερωμένο φορμαλισμό των Μαθηματικών, στην καλλιέργεια εποπτικών δεξιοτήτων και τέλος στην ανάπτυξη της φαντασίας και της αυτενέργειας των μαθητών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών και Α τάξης Γυμνασίου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

Στους διαγωνιζόμενους δίνονται οκτώ (8) θέματα για επίλυση.

Η Διεύθυνση της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ’ προκηρύσσει το Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Στρατηγικής –Αλγοριθμικής σκέψης ‘HENRI POINCARE’ .

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών από μια διαφορετική σκοπιά και η ταυτόχρονη γνωριμία με σύγχρονους τομείς της επιστήμης που δεν περιέχονται στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην απελευθέρωση της σκέψης από τον καθιερωμένο φορμαλισμό των Μαθηματικών, στην καλλιέργεια εποπτικών δεξιοτήτων και τέλος στην ανάπτυξη της φαντασίας και της αυτενέργειας των μαθητών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών και Α τάξης Γυμνασίου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

Στους διαγωνιζόμενους δίνονται οκτώ (8) θέματα για επίλυση.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024, 10:00-10.45, και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται η Ελληνογαλλική Σχολή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ στην Αγία Παρασκευή.

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄' Αθήνας και ο Διευθυντής του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ‘.

Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής μέχρι τις 09:45, έχοντας μαζί τους 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδίδονται από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία συγκεντρώνει και καταμετρά τα γραπτά κατά τάξη.

Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα (1 – 100). Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδων ,ο βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

O πρώτος μαθητής από κάθε τάξη (Ε, ΣΤ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου) που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα παραλάβει ένα (1) τάμπλετ, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στη Ελληνογαλλική Σχολή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ.

Ο δεύτερος και ο τρίτος μαθητής από κάθε τάξη (Ε και ΣΤ) με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση και θα βραβευτούν με βιβλία. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνογαλλικής Σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ" (https://lfh.edu.gr) από το σύνδεσμο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»->«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»->«HENRI POINCARE», μέχρι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2024.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνογαλλικής Σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ" (https://lfh.edu.gr/el/diagonismos-mathimatikis-stratigikis-algorithmikis-skepsis-henri-poincare) από το σύνδεσμο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ» -> «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» -> «HENRI POINCARE», μέχρι την Τετ΄άρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στον σύνδεσμο https://lfhed.padlet.org/andreaskondogiannis/xwx1taegzf5mrw4d ή να απευθύνονται στην κ. Ελένη Τρανταλίδη γραμματεία Γυμνασίου  (secdgymnase@lfh.gr) , στον κ. Γιώργο Γεωργαντά  (Συντονιστή Μαθηματικών) ((georges.georgandas@lfh.gr) και στον κ. Ανδρέα Κοντογιάννη ( andreas.kondogiannis@lfh.gr )  από την Ελληνογαλλική Σχολή "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ" (τηλ. 2113009124 γραμματεία Γυμνασίου).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ζαχαριάδης Θεοδόσης καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος Μαθηματικών
 2. Κοταρίνου Παναγιώτα, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ
 3. Πατρινόπουλος Ματθαίος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ
 4. Μπουμπούκης Κωνσταντίνος ,Διευθυντής του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 5. Γεωργαντάς Γεώργιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 6. Καρατζάς Τηλέμαχος, Μηχανολόγος καθηγητής της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 7. Κοντογιάννης Ανδρέας, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 8. Μακρής Γεώργιος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 9. Σαλβάνος Ευάγγελος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 10. Σιάκκα Κλεοπάτρα, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 11. Ψαρός Ευστράτιος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 12. Βογιατζόγλου Ιωσήφ, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ζαχαριάδης Θεοδόσης καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος Μαθηματικών
 2. Μακρή Δήμητρα, Post Dr/Dr Ψυχολογίας, Επιστημονική συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ
 3. Κοταρίνου Παναγιώτα, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ
 4. Πατρινόπουλος Ματθαίος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ
 5. Γεωργαντάς Γεώργιος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 6. Καρατζάς Τηλέμαχος, Μηχανολόγος καθηγητής της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 7. Κοντογιάννης Ανδρέας, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 8. Μακρής Γεώργιος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 9. Σαλβάνος Ευάγγελος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 10. Σιάκκα Κλεοπάτρα, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 11. Ψαρός Ευστράτιος,Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"
 12. Σχοινάς Κων/νος, Καθηγητής Πληροφορικής της Ελληνογαλλικής σχολής "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ"

 

Είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR.

Δεν θα δημοσιευτεί κανένα από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/τριών.

Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) ούτε θα γίνει οποιαδήποτε χρήση τους, παρά μόνο για στατιστική ανάλυση και εκπαιδευτικό σκοπό.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

Έγκριση διεξαγωγής Διαγωνισμού Μαθηματικής Στρατηγικής και Αλγοριθμικής Σκέψης HENRI POINCARE

Για περισσότερες πληροφορίες και παλαιά θέματα του Διαγωνισμού μας μπορείτε να συμβουλεύεστε το padlet μας στην παρακάτω διεύθυνση 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας  

Έντυπο Συγκατάθεσης