Les projets communs Section Française / Section Hellénique
1. Συμμετοχή στο γαλλόφωνο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών MFNU

Από το Νοέμβριο του 2010 ένα καινούργιο πρόγραμμα ξεκίνησε για τη Σχολή μας η συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στη Χάγη στην Ολλανδία. Από τότε, μια ομάδα μαθητών από το ελληνικό και το γαλλικό τμήμα ετοιμάζονται για πολλούς μήνες. Με τη βοήθεια των καθηγητών τους ενημερώνονται πλήρως για κοινωνικά θέματα και θέματα διεθνούς πολιτικής προκειμένου να είναι έτοιμοι όταν έρθει η ώρα να εκπροσωπήσουν τις χώρες ή τους οργανισμούς των οποίων είναι αντιπρόσωποι. Η ομάδα των μαθητών που προετοιμάζει τη συμμετοχή του σχολείου στο MFNU αποτελείται από μαθητές και των δύο τμημάτων, του γαλλικού και του ελληνικού, γεγονός που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα της Σχολής μας.

- Τι είναι το MFNU (Γαλλόφωνο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών); Το MFNU είναι η προσομοίωση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών που διοργανώνεται από τους μαθητές 15 με 18 ετών. Τα κυριότερα όργανα του ΟΗΕ προβλέπονται στο MFNU (Γενική Γραμματεία, Συμβούλιο Ασφαλείας...). Η διάσκεψη περιλαμβάνει και άλλες επιτροπές (Επιτροπή για τα δικαιώματα των ανθρώπων, Διεθνές Δικαστήριο...). Εδώ και πολλά χρόνια ο ΟΗΕ έχει δημιουργήσει αυτές τις επιτροπές προκειμένου οι ειδικοί αλλά και οι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα ζητήματα της εποχής να μπορέσουν να παρουσιάσουν την κατάστασή τους, να συντάξουν αναλύσεις και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις για τους ίδιους αλλά και για όλους.

Το MFNU της Χάγης είναι επίσημα μέλος από το 2011 του Ιδρύματος Fondation T.H.I.M.U.N. που διοργανώνει προσομοιώσεις του ΟΗΕ στα αγγλικά.

Γιατί ένα γαλλόφωνο μοντέλο ; Η γαλλική γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες του ΟΗΕ. Το MFNU είναι λοιπόν ανοιχτό σε όλους τους μαθητές που χρησιμοποιούν τα γαλλικά σαν μητρική γλώσσα, σαν δεύτερη ή σαν ξένη.

- Ποιοι είναι οι στόχοι ; Ένας από τους στόχους στο προοίμιο της Χάρτας του ΟΗΕ διευκρινίζει: ‘‘Εμείς οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών είμαστε αποφασισμένοι να καλλιεργούμε την ανεκτικότητα, να ζούμε ειρηνικά σε ένα κλίμα καλής γειτνίασης.’’

Το MFNU προωθεί αυτό το στόχο. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι μαθητές προτείνουν λύσεις για τα σύγχρονα ζητήματα, χρησιμοποιούν το διάλογο και τη διαπραγμάτευση προκειμένου να οδηγηθούν σε μια διεθνή συνεργασία και να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους ερχόμενοι αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν.

- Τι κάνουν οι μαθητές ; Οι θέσεις του Γενικού Γραμματεία, του προέδρου της επιτροπής, του αντιπροσώπου, του ειδικού και του επιμελητή προτείνονται στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι κάθε μαθητής έχει έναν σημαντικό και ιδιαίτερο όλο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης.

- Και οι καθηγητές τους ; Οι καθηγητές ή « διευθυντές » συντονίζουν την έρευνα των μαθητών. Τους βοηθούν να βρουν πληροφορίες για τη χώρα ή τις χώρες που εκπροσωπούν, τα θέματα που θα πρέπει να χειριστούν στα συμβούλια και στις επιτροπές με σκοπό να συντάξουν τις αναλύσεις τους. https://mfnulfh.wordpress.com/

2. Το LFHED MUN (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών του LFH) είναι ένα διήμερο μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα MUN είναι ένας ευρέως διαδεδομένος θεσμός στο εξωτερικό, καθώς πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος του συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα μέσω της «δημόσιας συζήτησης κατά αντιπαράθεση» επιδιώκεται η βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους αλλά και της τεκμηριωμένης υποστήριξής τους. Παράλληλα στοχεύει στην εξάσκηση και βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς η προσομοίωση διεξάγεται στα αγγλικά. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό προς το συνομιλητή-«αντίπαλο» και στην ανάδειξη του διαλόγου σε μοναδικού μέσου επίλυσης των διαφορών.

Από το 2017, οι μαθητές του σχολείου μας διοργανώνουν το δικό τους δίγλωσσο (αγγλικά γαλλικά) MUN με τη συμμετοχή σχολείων από χώρες διαφορετικών ηπείρων. Οι εργασίες του συνεδρίου χωρίζονται σε τρεις επιτροπές οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματικές επιτροπές του ΟΗΕ και πραγματεύονται ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει ή απασχολούν τη δεδομένη χρονική περίοδο τον Οργανισμό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλάβουν την εκπροσώπηση κάποιου κράτους-μέλους του ΟΗΕ υποστηρίζοντας τις θέσεις της χώρας που εκπροσωπούν, και όχι τις προσωπικές τους απόψεις, υποδυόμενοι ουσιαστικά το ρόλο των διπλωματών. Τελικός σκοπός κάθε επιτροπής είναι η υιοθέτηση ενός ψηφίσματος (résolution) στα πρότυπα της μορφής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Το έργο της διεύθυνσης, της συζήτησης, αλλά και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις των μελών κάθε επιτροπής, αναλαμβάνει το Προεδρείο των Επιτροπών (Chairs & coChairs) το οποίο αποτελείται επίσης από μαθητές Λυκείου οι οποίοι διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε συνέδρια MUN, ενώ ταυτόχρονα παρέχει βοήθεια στους συμμετέχοντες μαθητές κατά την προετοιμασία του συνεδρίου.

3. Συμμετοχή και διάκριση μαθητών στη Ορχήστρα των γαλλικών σχολείων στον κόσμο.

Η Ορχήστρα των γαλλικών σχολείων του κόσμου αποτελείται από μία πλειάδα νέων μουσικών. Κάθε χρόνο μαθητές του σχολείου μας απολαμβάνουν την τιμητική διάκριση συμμετοχής σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Η ορχήστρα δίνει κάθε άνοιξη μία συναυλία στο Auditorium της Radio France στα πλαίσια της Εβδομάδας Γαλλοφωνίας.

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/orchestre-des-lycees-francais-du-monde/edition-2015/orchestre-des-lycees-francais-du-monde-2015-2016-le-projet

4. Συμμετοχή στο Concours Plaidoirie στο IFG : Αγόρευση για την υπεράσπιση ενός σκοπού, ενός δικαιώματος, μιας ομάδας ανθρώπων.

Οι μαθητές με καλά μελετημένες, βάσει των κανόνων της ρητορικής, επικλήσεις στη λογική και το συναίσθημα καλούνται να πείσουν, στη γαλλική γλώσσα, τόσο για το λόγο επιλογής του θέματος που έχουν επιλέξει να αναδείξουν, όσο και για το ίδιο το θέμα τους.

5. Συμμετοχή στο φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου.

Οι μαθητές δημιουργούν μία ταινία με τις στιγμές που ξεχώρισαν από το φεστιβάλ, αφού έχουν δει τις ταινίες του φεστιβάλ, έχουν συναντήσει διεθνείς προσωπικότητες της τέχνης, έχουν συζητήσει μαζί τους υποδυόμενοι συχνά το ρόλο του δημοσιογράφου.

6. Διοργάνωση θεματικών εβδομάδων με την συνεργασία του CDI του σχολείου και ομάδας καθηγητών με θέματα: Ποίηση, κινηματογράφος και Τύπος.

Η εκάστοτε «εβδομάδα» γίνεται εφαλτήριο για να μελετήσουν οι μαθητές ένα θέμα, να συνθέσουν ένα ποίημα, να δουν μία ταινία και να συζητήσουν με αφορμή αυτήν συναντώντας ανθρώπους του πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών.

7. L'Echo d’Eugène

Θεσμός στο σχολείο τα τελευταία χρόνια, η εφημερίδα που γράφεται από μαθητές και των δύο τμημάτων, αφού παράλληλα τους γίνονται και μαθήματα « δημοσιογραφίας και σύνταξης». Τα θέματα της επικαιρότητας, ή με αφορμή αυτά, γίνονται το έναυσμα για να γραφεί ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα σκίτσο κτλ.

http://lfh.edu.gr/portfolios/echo-d-eugene

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο :