ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ : «Το Ολυμπιακό Πνεύμα στον στίβο της Επιστήμης και του Περιβάλλοντος»

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά» υπό την αιγίδα της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, διοργανώνουν μαθητική ημερίδα, με θέμα:

«Το Ολυμπιακό Πνεύμα στον στίβο της Επιστήμης και του Περιβάλλοντος»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στην ημερίδα μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου, Γυμνασίων και Λυκείων, των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής

Ύστερα από αίτημα αρκετών σχολείων της Αττικής η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε να δώσει παράταση στην υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά» υπό την αιγίδα της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, διοργανώνουν μαθητική ημερίδα, με θέμα:

«Το Ολυμπιακό Πνεύμα στον στίβο της Επιστήμης και του Περιβάλλοντος»

Στην εποχή των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων ο αθλητισμός και η ανάπτυξη της τεχνολογίας μέσω φυσικών επιστημών αποτελούν δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους εκκινώντας από το Ολυμπιακό πνεύμα, όπως συμπυκνώνεται στην φράση ‘Νους υγιής εν σώματι υγιεί’.

Σκοπός της ημερίδας είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν, να προβληματιστούν, να ερευνήσουν, να μελετήσουν πηγές, φαινόμενα, να πάρουν μαρτυρίες, να εικονογραφήσουν ή να πραγματοποιήσουν workshops ή videos που να καταδεικνύουν πώς ο αθλητής στον αθλητισμό του ευ αγωνίζεσθαι χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τις νέες ανακαλύψεις που με την σειρά τους έρχονται να βοηθήσουν τον αθλητή να πραγματώσει το άθλημά του, να αθληθεί, να οικειοποιηθεί τις ολυμπιακές αρχές και εφαρμογές σεβόμενος τη φύση που τον περιβάλει. Ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου στηριζόμενοι σε βασικούς θεματικούς άξονες (θετικές επιστήμες, αθλητισμός, οικονομία, τεχνολογία, ιστορία, περιβάλλον) καλούνται να εκπονήσουν συνθετικές εργασίες ανακαλύπτοντας μέσα από αυτές την αξία του Ολυμπιακού ιδεώδους και την επιστήμη ως αρωγό στον σκοπό αυτό.

Η ημερίδα στοχεύει στην ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξοικείωσή τους σε θέματα κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης αφυπνίζοντας το ενδιαφέρον τους για την έρευνα.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στην ημερίδα μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου, Γυμνασίων και Λυκείων, των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής.

 • Οι μαθητές από κάθε σχολείο θα κληθούν να προετοιμάσουν ομαδική εργασία, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες που πλαισιώνουν το βασικό θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
 • Η τελική εργασία θα αποτελεί την εισήγησή τους στο Συνέδριο.
 • Οι εισηγήσεις μπορούν να είναι δίγλωσσες (Στη Γαλλική γλώσσα ή στην Ελληνική γλώσσα).
 • Αν η εισήγηση είναι στα Ελληνικά η παρουσίαση σε power point ή άλλο υποστηρικτικό υλικό θα είναι στα Γαλλικά και αντίστροφα.
 • Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή αξιολόγησης που θα καθορίσει τις τελικές εργασίες που θα παρουσιαστούν.
 • Οι ομάδες ανά σχολείο θα αποτελούνται από 4 έως 7 μαθητές.
 • Ο μέγιστος αριθμός σχολικών μονάδων που μπορούν να συμμετάσχουν είναι 18.

Τα εν λόγω δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής των μαθητών τους αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου και ονομαστικό πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Μαθητικό Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secdlyceegr@lfh.gr μέχρι τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων πρέπει να αποσταλούν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024. Η ενημέρωση για την αποδοχή ή όχι της εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024.

Η κατάθεση των τελικών εργασιών πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Οι ομάδες των οποίων οι εργασίες θα εγκριθούν θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να παρουσιαστούν στην εν λόγω ημερίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνογαλλική Σχολή 211 300 91 19 ή να στείλουν μήνυμα στο secdlyceegr@lfh.gr.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Αθανάσιος Φαλούκας, Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος, τέως Διευθυντής της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
 2. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης ΔΔΕ Β΄ Αθήνας
 3. Εμμανουήλ Αλισαβάκης Χημικός – Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 4. Γεώργιος Γεωργαντάς Μαθηματικός – Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 5. Άννα Τζίμα Φυσικός – Καθηγήτρια Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Εμμανουήλ Αλισαβάκης, Χημικός, Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 2. Γεώργιος Γεωργαντάς, Μαθηματικός, Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 3. Άννα Τζίμα, Φυσικός, Καθηγήτρια Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 4. Σοφία Καραβιώτη, Βιολόγος, Καθηγήτρια Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 5. Παναγιώτης Μπουρλής, Βιολόγος, Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 6. Κλαίρη Σιάκκα, Μαθηματικός, Καθηγητής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 7. Λεωνίδας Μπίνος, καθηγητής Πληροφορικής Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
 8. Άννα Τζίμα Φυσικός – Καθηγήτρια Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά.
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Το Ολυμπιακό Πνεύμα στον στίβο της Επιστήμης και του Περιβάλλοντος»

Αμφιθέατρο Γαλλικού Ινστιτούτου

8:30-9:00

Προσέλευση-Εγγραφές

9:00-9:30

Χαιρετισμοί

9.30 – 10.00

Εναρκτήρια Ομιλία

Έναρξη Εργασιών Μαθητικού Συνεδρίου

10.00-12.00

Α' Συνεδρία

Εισηγήσεις Σχολείων

12.00 – 12.30

Διάλειμμα

12.30 – 14.30

 

14.30 – 15.00

Β' Συνεδρία

Εισηγήσεις Σχολείων Κλείσιμο

Λήξη Εργασιών Μαθητικού Συνεδρίου

Είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR.

Δεν θα δημοσιευτεί κανένα από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/τριών.

Έγκριση διοργάνωσης μαθητικής ημερίδας «Το Ολυμπιακό Πνεύμα στο στίβο της Επιστήμης και του Περιβάλλοντος» για το σχ. έτος 2023-2024