Οι ερευνητικές εργασίες, ή όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε Projects, είναι μια καινοτόμος για τα Ελληνικά δεδομένα, μορφή μάθησης, όπου οι μαθητές μέσα από τη δική τους έρευνα, αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που τους είναι απαραίτητες. Εργάζονται ομαδικά, μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, συνδυάζουν όλες τις πληροφορίες που έχουν και μέσα από όλα αυτά προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι η εργασία.

Εδώ προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε το υλικό εκείνο που είναι απαραίτητο,για να μπορέσουν να κάνουν τις εργασίες τους με το καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.