Καλή χρονιά σε όλους! Φέτος στο μάθημα της Ιστορίας θα μελετήσουμε γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας από την εποχή του Διαφωτισμού (τέλη 17ου αι.) μέχρι το τέλος του 20ου αι.