1)ΚΕΙΜΕΝΟ 2)ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 3)ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4)ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5)ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ